Regler för Attefallshus

Attefallshus har blivit en populär lösning för dem som söker extra utrymme på sin tomt. Vare sig det gäller ett hemmakontor, ett gästhus, eller bara ett lugnt utrymme att koppla av i, erbjuder Attefallshus en flexibel lösning. Men det finns regler och bestämmelser att tänka på. I den här artikeln kommer vi att dyka ner i världen av Attefallshus regler!

Nya Regler för Attefallshus

Från 2021 till 2023 har det skett flera viktiga förändringar i reglerna för Attefallshus. Nedan är en sammanställning av de mest relevanta ändringarna:

ÅrÄndring
2021Storleksbegränsningen ökades från 25 kvm till 30 kvm.
2022Du kan nu placera ditt Attefallshus närmare tomtgränsen.
2023Bolundare-reglerna kom till, vilket innebär att du nu kan bygga ett Attefallshus på prickad mark.

Viktiga Regler och Krav för Attefallshus

Här är några viktiga regler att tänka på när du planerar att bygga ett Attefallshus:

1. Storlek och Höjd

Ett Attefallshus får vara upp till 30 kvm i golvyta och 4 meter i nockhöjd. Om du bygger en tillbyggnad till ditt befintliga hus, får tillbyggnaden inte överstiga 15 kvm.

2. Bygglov

Ett Attefallshus kan byggas utan bygglov, men du behöver göra en bygganmälan till kommunen och få ett startbesked innan du kan börja bygga.

3. Tomtgräns

Attefallshus får placeras närmare tomtgränsen än tidigare. Du kan nu placera ditt Attefallshus 4,5 meter från tomtgränsen, eller närmare om ditt Attefallshus är mindre än 15 kvm.

4. Friggebodar och Attefallshus

Friggebodar och Attefallshus får byggas på samma tomt, men deras sammanlagda golvyta får inte överstiga 40 kvm.

Attefallsgarage och Attefalls Tillbyggnad

Om du planerar att bygga ett Attefallsgarage eller en Attefalls tillbyggnad, finns det några specifika regler att tänka på:

  • Attefallsgarage: Dessa får vara upp till 30 kvm och kräver bygganmälan men inget bygglov.
  • Attefallstillbyggnad: Om du redan har ett huvudbyggnad och vill bygga en tillbyggnad på upp till 15 kvm, kan du göra det utan bygglov.

Boverkets Regler och Nya ”Bolundare” Regler

Boverket är myndigheten som övervakar reglerna för byggande av Attefallshus. Deras regler är bindande och måste följas av alla som planerar att bygga ett Attefallshus.

Från 2023 kom det nya ”Bolundare” regler som möjliggör byggande av Attefallshus på prickad mark.

Krav på Attefallshus

Oavsett om du bygger ett Attefallshus, ett Attefallsgarage, eller en Attefalls tillbyggnad, finns det vissa krav att uppfylla:

  • Du måste följa kommunens planbestämmelser och byggnadsregler.
  • Du kan behöva anlita en kontrollansvarig och skapa en kontrollplan.
  • Du behöver försäkring för ditt Attefallshus.

Avslutande Ord

Attefallshus erbjuder ett fantastiskt sätt att utnyttja din tomt till fullo, men det är viktigt att förstå de regler och krav som gäller. Vi hoppas att denna guide har varit till hjälp i din Attefallshus-resa. Kom ihåg, lyckligt byggande börjar med god planering!